Solitude

Solitude, løkkeeiendom skilt ut fra Nedre Blindern, fra 1756 forpaktet av skomaker Mathias Edberg. Navnet stammer fra tiden etter 1805, da eiendommen ble overtatt av oberstløytnant de Seue og fru Anna Christiane Holmboe. Senere eiere var snekker Ulrik Bøhm og fullmektig P. Schreuder. Solitude var på 4,5 daa og ble begrenset av nåværende Fagerborggata, Hertzbergs gate og Sorgenfrigata. Etter innlemmelsen i byen 1879 fikk Solitude adresse Fagerborggata 24. Hovedhuset ble revet i 1938, da boligblokken i Hertzbergs gate 7 skulle bygges.