Sollibakken

Sollibakken, tidligere eiendom på motsatt side (nordvestssiden) av Drammensveien for løkken Solli. Våningshuset oppført i begynnelsen av 1800-tallet. Det ble revet i 1880-årene for anlegget av Solli plass.