Sommerfrydhagen

Denne artikkelen omtaler et sted

Åpne i Oslo bykart
Parken sett mot Kjølberggata. Foto: Helge Høifødt

Sommerfrydhagen, Tøyen, bydel Gamle Oslo, park begrenset av Bisp Nikolas’ gate, Jens Bjelkes gate, Sverres gate og Kjølberggata. Navnet vedtatt 1995, området var en del av hagen på løkken Sommerfryd. Opparbeidet til lekeplass med basketballbaner og treningsapparater.