Sommerfrydparken

Denne artikkelen omtaler et sted

Åpne i Oslo Bykart

Sommerfrydparken, Ruseløkka, bydel Frogner, park over det gamle jernbanesporet inn mot Vestbanen, mellom Ruseløkkveien og Munkedamsveien.

Parken ligger der byløkken Sommerfrydløkken lå. Løkken skiftet i 1819 navn til Helverschous løkke. Både Niels Helverschou og de tidligere eierne konditor Caspary og Friedrich Thoms hadde drevet serveringssted her.

Sommerfrydparken er rundt 3 dekar stor, ble regulert til offentlig friområde i 1999 og anlagt som en kompensasjon til lokalbefolkningen etter utbyggingen langs jernbanelinjen. I parken er det benker, busker og petanquebane. For folk i den gamle arbeiderboligen i Ruseløkkveien 60 og de som arbeider og går på skole i Vika Atrium gir parken gode lysforhold.

Flere ganger siden har utbyggere foreslått å få bygge ut tomta, men blitt avvist hver gang, enten av planmyndigheter eller av bystyret. Parken ble oppgradert i 2015 etter vedtak i bystyret.