Sophienberg (løkke)

Sophienberg, løkkeeiendom på 80 daa, begrenset av Pilestredet, Ullevålsveien og Fagerborggata, antagelig med navn etter Hedevig Sophia Colling, gift med kjøpmann Jens Edsleff, handelsborger i Christiania fra 1768 og eier av løkken omkring 1800. 1826–50 eid av bokhandler Morten Paul Bøckmann Hartmann. På eiendommen er det funnet en gravhaug, en mannsgrav som inneholdt skjelett, våpen av jern og smykker av sølv og bronse. Sophienberg løkke ble utparsellert på slutten av 1800-tallet. Hovedbygningen, oppført ca. 1850, beholdt navnet og fikk nr. 85 til Pilestredet, i dag bolig.

Sophienberg var også tidligere navn på Arbins løkke.