Arbins løkke

Arbins løkke, løkke på sørsiden av Drammensveien (nå Henrik Ibsens gate), mellom Kronprinsens gate og Løkkeveien. Navn etter eieren by- og rådstuskriver Peter Arbin (1741–1804). Løkken ble i 1690-årene kalt Borgermesterløkken, etter eieren, rådmann Peder Leuch, senere het løkken Sophienberg etter Arbins svigermor Sophie Juel.

I 1856 ble løkkens vestre del frasolgt til hjem for eldre ugifte kvinner, Kong Oscars Minde, 1959–2017 lå USAs ambassade her. Fra 1870 ble resten utstykket og bebygd.