Kong Oscars Minde

Kong Oscars Minde, Oscars gate 90, privat stiftelse opprettet 1854 av kong Oscar 1 og dronning Josefine til omsorg for ugifte eldre damer. Stiftelsen kjøpte 1856 den vestlige del av løkken Sophienberg, hvor den 1861–62 fikk oppført en bygning (ark. Chr. H. Grosch) ved Drammensveien, kjent som «Frøkenklosteret». Flyttet 1954 etter makeskifte med staten, da den amerikanske ambassade ble oppført på tomten. Bygningen i Oscars gate ble reist 1953 (ark. Torp & Torp) og inneholder 25 leiligheter.