Sorgenfri (løkke)

Løkkehuset Sorgenfri på Hammersborghøyden fotografert rundt 1920. Til venstre Treforldighetskirken. - Foto Daniel Georg Nyblin / Oslo Museum / Creative Commons

Sorgenfri, løkke på Bymarken, tidligere plassen Hammersborg. Den vakre hovedbygningen ble bygd omkring 1812. I 1821 ble den kjøpt av konditor Caspary, som gjorde Sorgenfri om til et populært lyststed. I 1830- årene ble løkken eid av bokbinder Hans Chr. Rudi og en tid kalt Rudis løkke. Kommunen kjøpte løkken i 1849 for å regulere plassen for Trefoldighetskirken, og benyttet hovedbygningen som sykehus frem til 1903. I uthusbygningen ble det innredet atelier for billedhuggeren Julius Middelthun da han skulle modellere Schweigaard-statuen. Axel Ender benyttet samme atelier da han modellerte Tordenskioldstatuen, og her fikk Gustav Vigeland sitt første atelier. I 1908, da han skulle lage den store fontenen som nå står i Vigelandsparken, fikk han et større atelier i det nordvestre hjørnet av eiendommen. I hovedbygningen hadde Studentersamfunnet en tid sine møter og fester. Hovedbygningen ble revet i 1923 og Margaretakyrkan oppført 1924–25.