Sorgenfri (løkke) Blindern

Sorgenfri, tidligere løkkeeiendom mellom Majorstuen og Stensparken, utskilt fra Nedre Blindern 1856. På eiendommen lå en gravhaug fra vikingtiden. Utparsellert og leiegårder oppført 1885–1916.