Sotahjørnet

Sotahjørnet, Vålerenga, hjørnet Strømsveien/Etterstadgata, Strømsveien 51, nå ligger det her et toetasjes bolighus. Navnet kan være etter en fru Sot eller Soot, og stammer fra begynnelsen av 1900-tallet, da det her lå en liten enetasjes bygning hvor det var kafé. Kafeen ble etter hvert et samlingssted for tilhengere av Vålerengens Idrettsforening. VIF hadde ikke noe eget klubbhus, men fikk til gjengjeld sitt treffsted på Sotahjørnet.

Kafeen ble nedlagt i 1956, og bygningen revet litt senere, men fortsatt er «Sotahjørnet» et begrep som knyttes til Vålerenga. Tilhengerne samles nå heller på Vålerenga Vertshus på hjørnet av Hedmarksgata, eller på Bohemen i sentrum (Professor Aschehougs plass).

Oslo Byes Vel satte 2007 opp et av sine blå skilt på den nåværende bygningen på Sotahjørnet, et hus bygd i oppsluttende stil i forhold til det gamle bygningsmiljøet, med panelkledde fasader. Skiltet står på fasaden mot Strømsveien. På den andre siden av huset ble det i forbindelse med VIFs 100-årsjubileum i 2013 satt opp en skulpturgruppe kalt «Gutta på hjørnet». Den er utført av Merete Nilsen Bua, og forestiller tre menn som står og diskuterer samt en liten gutt med fotball.