Sportsklubben Kampørn

Sportsklubben Kampørn, tidligere idrettslag med tilholdssted på Kampen, stiftet 1917, sammensluttet med Gamlebyen Idrettsforening 1972, den sammensluttede klubben tok navnet Forward.

SK Kampørn var opprinnelig en kameratklubb med klubblokale i Sverres gate 3. Den ble særlig kjent som fotball-, bandy- og ishockeyklubb. I 1920-årene var den en av landets beste bandyklubber; bandyavdelingen ble nedlagt 1933, og klubben konsentrerte seg deretter om ishockey. 1969–70 spilte den i 1. divisjon i ishockey. I 1920-årene tok klubben initiativ til å få bygd om den store produksjonshallen til det tidligere Christiania Staalværk til idrettshall, noe som ble gjennomført på dugnad. Kampen Sportshall ble drevet 1927–39.