St. Hanshaugen brannstasjon

St. Hanshaugen brannstasjon, tidligere brannstasjon som holdt til i leide lokaler i Bjerregaards gate 7. Brannstasjonen ble opprett i 1902 etter en storbrann i Grensen 17 i 1899, som gjorde det påkrevet med flere brannstasjoner i byen. Den ble nedlagt som brannstasjon i 1925, men leieforholdet fortsatte til 1931, og bygningen ble da brukt som kaserne.