St. Hanshaugen transformatorstasjon

Bygningen i Fougstads gate som idag er ombygget til boliger. Foto: Aslak Malmåsen / Oslo byleksikon

St. Hanshaugen transformatorstasjon, Fougstads gate 2, oppført og satt i drift som understasjon for Oslo Lysverker i 1952, arkitekt Harald Jørgensen/ Byarkitekten. Den hadde to transformatorer à 20 MW. Etter nedleggelsen av ttransformatorstasjonen ble huset påbygd to etasjer og ombygd til boliger med felles hage og takterrasse i 2005, arkitekt Jan Olav Jensen.