Stadsfysikus

Stadsfysikus, eldre betegnelse på statlig embetslege. Stadsfysikus i Oslo hadde det statlige tilsynet med byens helsetjeneste. Han var også sjef for den kommunale etaten som administrerte helsetjenesten utenfor institusjon i byen. Ved sammenslutningen av Oslo og Aker 1948 ble den tidligere distriktslegestillingen i Aker omgjort til stadsfysikus II-embete i Oslo. Stadsfysikus var ordfører i Oslo helseråd. Oslo stadsfysikat ble opprettet 1626, opphevet 1988 og erstattet av fylkeslegen i Oslo.