Fylkeslegen i Oslo

Fylkeslegen i Oslo, statlig tilsynsmyndighet for Oslo for alt helsepersonell og alle helseinstitusjoner. Inntil 2002 hadde fylkeslegen ansvar for eget embetskontor. Fra 2003 er fylkeslegen underlagt statsforvalteren, men rapporterer direkte til Statens helsetilsyn i saker vedrørende tilsyn med helsetjenesten. Embetet ble opprettet 1988; tidligere var funksjonen tillagt Stadsfysikatet i Oslo. Stadsfysikus var inntil 1988 sjef for Oslo Helseråd; dets oppgaver er nå fordelt dels på bydelene, dels på Helseetaten.