Stasjonsfjellet skole

Stasjonsfjellet skole, Stigenga 310, ungdomsskole (8–10), tatt i bruk 1982 (ark. Fosse & Aasen). Rehabilitert og utvidet med nybygg 2014. Flere av elevene kommer fra barneskolen Høybråten skole. Skolen har et relieff i stein av Kjartan Blystad og et veggteppe av Bente Sætrang. Skoleåret 2017/18 hadde skolen 328 elever.