Stenbråten gård

Stenbråten, gård med gnr. 180/4, ved Mortensrudveien, ble fradelt Leirskallen i 1833. Hovedbygning ombygget ca. 1850 og 1909. Tatt i bruk som barnehage fra 1986.