Stensrudlia

Stensrudlia, Klemetsrud, bydel Søndre Nordstrand, fra Stensrudåsveien nordvestover forbi plassen Kullebund. Navn 1985 etter gården Stensrud.