Stripa

«Stripa», navn på del av Karl Johans gate, vanligvis strekningen på den bebygde siden mellom Egertorget og Universitetet. Navnet var særlig populært blant byens ungdom i de første tiårene etter den annen verdenskrig.