Sveavegen

Sveavegen, Prinsdal, bydel Søndre Nordstrand, fra Nedre Prinsdals vei til Berglyveien. Navnet, vedtatt 1952, henspiller på «svenskehusbebyggelsen» i veien. Småhusbebyggelse, bl.a. OBOS-borettslaget Lerdal med 47 tomannsboliger i området, oppført 1948–49 (ark. Ola Mørk Sandvik og S. Narve Ludvigsen).