Svenskeskjær

Svenskeskjær, lite skjær sørvest for Lindøya ved den midtre innseilingsleden (Skipsløpet). Det fortelles at en svensk båt skal ha gått på grunn her, derav navnet.