Svingen (vei)

Svingen, Ekeberg, bydel Gamle Oslo, vei fra Ekebergveien til Utsikten. Navn 1879 etter eiendommen Svingen i Ekebergbakken, het opprinnelig Svingens Gade. Nåværende navn fra 1901.

Bygninger m.m.:

8. Lite enetasjes trehus oppført ca. 1860; sammen med nr. 1, 4 og 6 del av Ekebergkleiva bevaringsområde.

10. Fem boligblokker, oppført 2001. Her lå en fabrikkbygning oppført 1898, der Viking Remfabrik holdt til fra 1909. Bygningen ble brannherjet og ombygd 1947, revet rundt 2000. Den ble erstattet av fem omstridte boligblokker 2001 (ark. Hille + Melbye) som bryter arkitektonisk med den gamle bebyggelsen i Arctanderbyen.

12–42. Tilhører Arctanderbyen.