Viking Remfabrikk

Viking Remfabrikk, tidligere fabrikk som lå i Arctanderbyen med adresse Svingen 10. Bedriften ble etablert her 1909 og produserte bl.a. balata- og gummiremmer, transportbånd og vifteremmer for biler. Bygningen som var oppført 1898, hadde tidligere vært sykkelfabrikk, den ble brannherjet og helt ombygd 1947. Viking ble kjøpt opp av Den Norske Remfabrikk i 1970-årene, produksjonen her ble nedlagt og overført til Kongeveien på Sofiemyr. Lokalene i Svingen 10 ble deretter brukt som datasentral for Andresens Bank, senere overtatt av Kreditkassen.

Bygningen ble revet rundt 2000. Den ble erstattet av fem omstridte boligblokker 2001 (ark. Hille + Melbye) som bryter arkitektonisk med den gamle bebyggelsen i Arctanderbyen.