Sykkelprosjektet

Sykkelprosjektet, Karvesvingen 3, prosjekt igangsatt i 2010 for å forbedre og utvikle Oslos sykkelstrategi. Det har ansvaret for å planlegge nye sykkelveier, oppgradere eksisterende sykkeltraseer, etablere sykkelparkering ved store knutepunkter og å etablere servicestasjoner og pumper rundt omkring i byen.

Sykkelprosjektet ble etablert som en midlertidig etat underlagt Byrådsavdelingen for miljø og samferdsel. Fra 2016 er Sykkelprosjektet en del av Bymiljøetaten. Se også Bysykler.