Tørtbergveien

Tørtbergveien, Bjørndal, bydel Søndre Nordstrand, fra Meklenborgveien til Seterbråtveien. Veien ble navnsatt 1987 etter plassen Tørtberg som lå her, frem til 1811 under Slime gård, siden under Bjørndal gård. Fraskilt som egen eiendom i 1864. Husene er revet.