Tallbergveien

Tallbergveien, Nordstrandshøgda, bydel Nordstrand, blindvei østover fra Ekebergveien. Navn 1926 etter plassen Tallberg under Munkerud gård.