Tangerud gård

Tangerud, Vestre Tangerud og Østre Tangerud, to gårder med gnr. 102/945 og 946, lå lengst øst i Tangerudveien. Navnet er sammensatt av norrønt tangi, tange, og ruð, rydning; etter beliggenheten, på en jordtange mellom to sammenløpende bekker. Området ble overført til Oslo fra Skedsmo kommune 1980. Regulert til boligformål. Hovedbygningen på Tangerud gård brant ned 1987. Gammel fegate og åkerrein går over jordene.

Tangerudgrenda borettslag, OBOS-borettslag som består av småhus med til sammen 47 leiligheter, fullført 2001 (ark. SPOR Arkitekter). Husene har adresser til Tangerudbakken og Idas vei.

Tangerudmarka borettslag, OBOS-borettslag med 31 eneboliger i kjede, fullført 2002 (ark. SPOR Arkitekter), ligger i Idas vei.