Teisnerløkken

Teisnerløkken, tidligere eiendom ved Storgata 37, løkke nr. 279–80 på Bymarken. I 1737 solgte tollkontrollør Heinrich Ravert sin store løkke i Storgata til Tukthuset. Deler av løkken ble liggende som hauge- og engløkke, den såkalte Tukthusløkken. I 1760 kjøpte grunnleggeren av Tiedemanns Tobaksfabrik, rådmann Jens Jacobsen, deler av løkken, hvor han drev tobakksplantasje. Her bygde han et lite rokokkohus med mansardtak. Omkring 1780 ble Teisnerløkken kjøpt av urtegårdsmann Iver Teisner, som anla gartneri her. I 1857 fikk gartner Johan Olsens enke skjøte på eiendommen av sogneprest I. A. Teisner, og her ble gartneriet drevet til 1877, da firmaet kjøpte eiendommen Elmholt på Abbediengen. Frøhandelen fortsatte enda et par tiår i Storgata. Teisnerløkken ble solgt til et konsortium, som bygde ut eiendommen. Se også J. Olsens Enke AS.