The Gospel For All Nations

The Gospel For All Nations, Oslo, Ebbells gt. 1, KIA-huset. En baptistmenighet som i stor grad består av engelsktalende med bakgrunn i Afrika. Driver evangelisering og har husgrupper flere steder i Stor-Oslo.