Ebbells gate

Ebbells gate, Sentrum, bydel St. Hanshaugen, fra Storgata til Calmeyers gate. Tidligere privat gate over Teisnerløkken. Oppkalt 1877 etter rådmann Ole Falck Ebbell (1813–71), hovedsakelig bebygd med leiegårder fra 1890-årene, tidligere en sentral boliggate med mange butikker.

Bygninger m.m.:

2. Fireetasjes leiegård i nyrenessanse oppført 1898 (ark. Karl Høie), opprinnelig med kolonialforretning og bakeriutsalg i første etasje.

4. En litt større versjon av nr. 2, oppført 1899 (samme arkitekt), her var det bl.a. såpeforretning og meieriutsalg, senere strykeri, melkebutikken ble kolonialhandel i 1960-årene.

I en leilighet i annen etasje bodde i de første krigsårene den jødiske disponenten Samuel Jacob Pintzow (f. 1878), som drev Rosenkrantz plass Trico A/S. Tidligere hadde han drevet slakterforretning i Ebbells gate 2. Han hadde vært gift med Klara (f. Davidsen, 1883) som døde i august 1942. De hadde fem barn: Herman (f. 1905) som var tannlege, bodde i Trondheimsveien 163 på Sinsen og hadde kontor i Torggata 2, Mary (f. 1907) som var gift Skaj og bosatt i Stockholm, Michael Wulff (f. 1910), som var ekspeditør i farens forretning og som frem til 1940 hadde drevet egen kjøttforretning, Ruben (f. 1914) som var ekspeditør i Youngsgatens Herreekvipering og Borgny (f. 1916) som var ekspeditrise. Samuel Pintzow ble deportert med Gotenland 24. februar 1943 og drept i gasskammer like etter ankomsten til Auschwitz 3. mars 1943. Michael Wulff ble deportert samtidig og ble antagelig skutt i Gleiwitz under evakueringen av Auschwitz. Broren Ruben ble deportert med Donau 26. november 1942, og frøs i hjel under arbeid i Auschwitz i januar 1943. Tre snublesteiner er lagt ned til minne om dem. – Herman og Borgny kom seg over til Sverige.