Thomas Heftyes plass

Plassen sett mot vest, Bygdøy allé 60 med gul tegl midt i bildet. - Foto: Helge Høifødt

Thomas Heftyes plass, Frogner, bydel Frogner, plass i krysset Thomas Heftyes gate/Bygdøy allé/Elisenbergveien. Bydelsutvalget i Frogner oppkalte i 2017 plassen etter Thomas Heftye (1822–86), finansmann og grunnlegger av Den norske turistforening, men navnet har vært i bruk også tidligere.

Tidligere lå plassen omkranset av de tre gatene; her var det drosjeholdeplass med oppstillingsplasser i Elisenbergveien, et offentlig toalett og en av byens første aviskiosker, oppført på begynnelsen av 1900-tallet. En senere aviskiosk ble brukt som kulisse for deLillos' første video «Suser avgårde» fra 1986.

I 2011 ble Elisenbergveien over plassen stengt, taxiholdeplassen ble flyttet og plassen fikk gulv i granitt med innslag av røde aluminiumsprofiler med samme farge som brukes av Den norske turistforening i merking av stier i fjellheimen. Murer og trapper er laget i saget og flammet larvikitt. Ett av bjerketrærne ble bevart, og det ble plantet en gruppe koreahegg med underplanting av stauder og prydgress. Grindaker AS sto for landskapsarkitektarbeidet.

Et opprinnelig nedstigningstårn er bevart og satt i stand med belysning. Tårnet er ikke lenger i bruk, men det er trafostasjonen som ligger under plassen.