Tokerud gård

Tokerud, gård med gnr. 99, har navn etter det norrøne Tokaruð, av mannsnavnet Toki; nevnes i middelalderen. Gården var krongods i 1662 da den ble solgt til Nils Lauritssøn. I 1700 overtok Ole Erlandsen gården og hans slekt har eid den siden. Gården ble delt i 1756. I 1848 ble den ene gården delt. Fra da av var det tre bruk.

Søndre (Midtre) Tokerud, gnr. 99/4, Ellen Gleditschs vei 58, nå kalt Karen Aasumb – Barnas hus, etter jordmor Karen Aasumb (1887–1968), som bodde på gården. Brukes som barnehage. Våningshuset fra ca. 1875 er markert med et av Oslo Byes Vels blå skilt.

Søndre Tokerud, gnr. 99/1, tunet inntil gnr. 99/4. Revet.

Nordre Tokerud, gnr. 99/5, Ragnhild Schibbyes vei. Revet.