Tollboden

Tollboden i Bjørvika. Foto: Aslak Malmåsen

Tollboden, Tollbugata 1a. På 1600-tallet var Tollboden på en liten holme ved enden av Nordre brygge i forlengelsen av Tollbugata. I 1695 ble det bygd en ny tollbod av tømmer nord for Nordre brygge; denne ble revet i 1770-årene. En tredje tollbod i utmurt bindingsverk og to etasjer ble straks etter reist etter tegninger av murmester Johan Hesler. Ved den store bryggebrannen i 1785 brant den ned til grunnen, og en ny bygning ble reist i 1787–90 etter tegninger av murmester og arkitekt Hans Christian Lind. Det var en toetasjes murbygning og lå for enden av Tollbugata, revet 1895.

Den nåværende Tollboden ble oppført 1896 (ark. Adolf Schirmer). Tollboden er markert med et av Oslo Byes Vels blå skilt.

Tollpakkehuset, en lagerbygning ved siden av, ble oppført 1846–50 (ark. Johan Nebelong), det er den eldste bygningen på havnen. Her lå Norsk Tollmuseum, den norske Tolletatens eget museum, åpnet 1915, inntil 2019, da det ble avviklet. Idag er det kontorer. Bygningen ble forkortet ved utvidelsen av Strandgata 1949; den lå opprinnelige ved kaikanten (Tollpakkhusbrygga), men situasjonen ble endret ved utfyllinger 1957–60.