Tollbubrygga

Tollbubrygga, tidligere kaianlegg øst for Tollboden, mellom Langkaia og Palébryggen. Tollbubrygga omfattet bl.a. den tidligere Tollpakkhusbrygga og ble ombygd og forlenget i 1893. Brygga var i midten av 1800-tallet havnens hovedbrygge. Havnetrafikken på Tollbubrygga opphørte i og med gjenfyllingen innerst i Bjørvika 1957–60.