Tonsen gård

Stabburet på Tonsen gård, 2024. Foto: Aslak Malmåsen/Oslo byleksikon

Tonsen, gård med gnr. 86/1, Trondheimsveien 235 (Aker sykehus). Navnet kan være sammensatt av norrønt þorn, torn og vin, naturlig eng. Tolkingen er usikker fordi eldre skriveformer av navnet ikke finnes.

Gården var i middelalderen klostergods under Hovedøya. Fra 1617 tillå den sogneprestembetet i Oslo/Christiania. 1806 ble den fogdegård for fogden i Aker og Follo. Samme år stod det en toetasjes svalgangsbygning øverst på tunet, som står ennå og er fredet. Det ble reist ny bygning sør på tunet. 1854 ble den solgt til en privatmann og 1887 kjøpt av Aker kommune til fattiggård. Aker sykehus flyttet hit 1895. Gårdsanlegget er bevart inne på sykehusområdet. På den gamle Tingstua nord i anlegget, bygd rundt 1760, der tyskerne innkvarterte sovjetiske krigsfanger under krigen, henger et av Oslo Byes Vels blå skilt som markering av Tonsen gård.

Tonsen hadde tre husmannsplasser i 1771: Tonsenhagen, Borrebekken og Tonsenplassen. I 1865 hadde Tonsen ingen plasser, Tonsenplassen er helt forsvunnet, men Tonsenhagen lever videre som strøksnavn.