Torshov transformatorstasjon

Torshov Transformatorstasjon, bygningen er idag omgjort til boliger. Mai/2022. Foto: Aslak Malmåsen.

Torshov transformatorstasjon, Vossegata 34, transformatorstasjon oppført i nyklassisisme i slemmet tegl i forbindelse med Torshov-utbyggingen rundt 1920, oppført 1921, i drift fra 1922, arkitekt Thorvald Astrup. Ombygd til boliger og dagligvarebutikken Coop Extra Vossegata.