Trollstien

Trollstien, Bjørndal, bydel Søndre Nordstrand, sørover fra Slimeveien til Langteigåsen. Navnet vedtatt 1994. Sørover fra Trollstien går blindveien Ødegårdsveien.