Tschudiskogen

Tschudiskogen, Høybråten, bydel Stovner, området hvor Starveien borettslag ligger i dag. Oppkalt etter brukseier Anton Tschudi (1848–1914) som utparsellerte boligeiendommer på avbetaling og til rentefrie lån på Høybråten i begynnelsen av 1900-tallet. Han gav bort eiendommen Høybråtenparken og Bikuben (opprinnelig vanntomt) til befolkningen på Høybråten.