Tussefaret

Tussefaret, Malmøya, bydel Nordstrand, gangsti (trapp) mellom Sundveien og Høyboveien. Navnet vedtatt 1956.