Tveitebraaten

Tveitebraaten, gård med gnr. 132, var del av Tveten, gnr. 140/1. Den var krongods inntil den 1765 ble lagt inn under Teisen, gnr. 132.