Tyslevsæter gård

Tyslevsæter, gård med gnr. 183/4, Ekebergveien 224, se Tungebråten.