Ullevål transformatorstasjon

Ullevål transformatorstasjon, Kirkeveien 159. Bygning i nyklassisisme oppført som transformatorstasjon i 1924 for Kristiania Elektricitetsverk, arkitekt Thv. Astrup. Den kom i drift i 1927. Ny bygning med boligfløy ble oppført 1966, arkiteker G. Greve og G. Grung. Den eldste bygningen ble ominnredet til kontorer 1995, nå treningsstudioet fresh Ftness. Den nyeste bygningen med adresse Kirkeveien 157 er ominnredet til spesialforretngen Fluid, som selger kite, surf og Wake-utstyr.