Uranienborg–Majorstuen (tidligere bydel)

Uranienborg–Majorstuen, tidligere administrativ bydel i Indre by vest, besto av den nordre delen av nåværende bydel Frogner (Majorstuen, Homansbyen, Uranienborg mv.), dvs. områdene nord for en linje Colbjørnsens gt./Gyldenløves gt./Tors gt./Frognerveien, fra Frognerelva/Apalveien i nordvest og Slottsparken i sørøst. Bydelen ble opprettet da bydelsforvaltningen ble innført 1. juli 1988 og ble ved bydelsreformen 1. januar 2004 slått sammen med tidligere bydel Bygdøy–Frogner med unntak av øyene i fjorden til den nye bydel Frogner. Den tidligere Bydel Uranienborg-Majorstuen var 2,2 km2 og hadde et folketall ved nedleggelsen på 24 261 innbyggere.