Væringkleiva

Væringkleiva, Kværner, bydel Gamle Oslo, fra Ryenbergveien til Konows gate. Oppkalt 1914 etter væringene, nordiske vikingkrigere i bysantinsk eller russisk tjeneste.