Vallegata

Vallegata, St. Hanshaugen, bydel St. Hanshaugen, fra Ullevålsveien til Geitmyrsveien. Villa- og blokkbebyggelse, flere store villaer i nordisk nybarokk og frittliggende leiegårder fra 1930-årene. Navn 1879 etter Valle gård. Fra Vallegata til Anton Schjøths gate går Pavels’ gate.

I 1950-årene var gaten av og til stengt for biltrafikk om vinteren slik at barna kunne ha et sted å ake.

Bygninger m.m.:

3. Murvilla fra 1900, eid av grosserer Lauritz Paulsen Havrevold, barndomshjemmet til skuespilleren Olafr, legen Odd og forfatteren Finn Havrevold. Sistnevnte skrev fire erindringsbøker fra sin oppvekst her. 1974 ble huset kjøpt av musikeren Einar Steen-Nøkleberg.

4. Fireetasjes boligblokk med 14 leiligheter fra 1995 (ark. Lorentz Gedde-Dahl), bygd på tomt fradelt nr. 6.

5. Meglerløkken.

6. Toetasjes murvilla fra 1908, oppført for fabrikkbestyrer Sigmon Salomon (ark. Emil von Trepka). Villaen, som har fine jugenddetaljer, ble kjøpt av grosserer Sverre Kolkin 1912, og familien bodde her til 1990.

11. Murvilla fra 1924, tilbygd 1995, Lions Førerhundskole og Mobilitysenter for synshemmede.

12. Lang fireetasjes blokk fra 1961, lagt der tidligere Cathinka Guldbergs vei gikk. Frem til 1930-årene lå hovedhuset på Valleløkken her, de siste gårdshusene ble revet 1960.

16. Tremannsbolig fra 1960 (ark. Chr. Pran), her var det tidligere et gartneri.

19. Nybarokk murvilla fra 1917 (ark. Erling Nielsen), her bodde i mange år lege Tove Mohr (1891–1981) og professor i anatomi Otto Lous Mohr 1886–1967), fra 1949 deres datter, rektor Tove Pihl (1924–87) og mannen professor dr. med. Alexander Pihl (1920–2009). Det moderne huset i hagen (19b) ble oppført for deres datter, professor Joron Pihl og billedkunstneren Victor Lind.