Meglerløkken

Meglerløkken, eller Lille Valle, Vallegata 5, har et bevaringsverdig en-etasjes løkkehus fra omkring 1850. Eiendommen ble også kalt «Meglerstykket», og fikk navn etter megler Andreas Lie. Megler Ole Eger forpaktet den i 1830-årene. Kommunen overtok deler av eiendommen i 1887, en del av den ble tillagt Sankt Hanshaugen, og Colletts gate ble anlagt over eiendommen.