Valle gård (Valleløkken)

Valle gård, gård som lå på haugen mellom Ullevålsveien og Geitmyrsveien, og i middelalderen var klostergods under Nonneseter. Gården var forlenet til kansler Jens Bjelke da den ble lagt ut til bymark for Christiania 1629. Se Valleløkken.