Vardåsen sanatorium

Vardåsen Sanatorium / Foto: Amund Moen, tatt mellom 1929 og 1934 / Nasjonalbiblioteket / Public Domain

Vardåsen sanatorium, tidligere sykehus i Asker, bygd 1923 (ark. Kristian Biong) som tuberkulosesykehus for Oslo med 120 senger, senere utvidet med 26 senger i en avdeling for barn. I 1927 ble barnesanatoriet Øvre Åsen for 95 barn ferdigstilt. Da barnetuberkulosen avtok, ble barneavdelingene ombygd til voksne pasienter.

Etter andre verdenskrig førte behandling med antibiotika til at tuberkulosen i Norge nesten ble utryddet. Den ledige kapasiteten som oppsto på Vardåsen ble deretter benyttet til attføring og rehabilitering for pasienter fra Aker og Ullevål sykehus. I 1970 ble bygningene overført til Dikemark sykehus, og etter ombygning ble Vardåsen den første alderspsykiatriske sykehusavdeling i Norge. Brukende avdelings navn er Alderspsykiatrisk døgnenhet, Vardåsen.

Hovedbygningen på Nedre Vardåsen er fredet.