Vardeheimveien

Vardeheimveien, Høybråten, bydel Stovner, fra Linjeveien til Karl Andersens vei. Navn 1925 etter forsamlingslokalet «Vardeheim» som har nr. 7 til veien. Huset som er i laftet tømmer, ble oppført som foreningshus for Høybråten småbrukerlag 1915. Det brukes nå som samfunnshus og selskapslokale.