Veitvet gård

Veitvet gård, gård med gnr. 89/3, nord for krysset Sletteløkka/Rødtvetveien. Navnet kommer av norrønt Vegarþveit og betyr 'jordstykket ved veien'. Gården nevnes i middelalderen. Bruket var i 250 år bortbygslet til Linderud, og ble fradelt først 1944. Veitvet hadde en husmannsplass i 1771, Sletta.